tursab logo

Seyahat Acentası

Seyahat Acentası olmaksızın seyahat faaliyetleri yapan bir çok kurum ve kuruluş TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) denetimleri sırasında yüksek cezalara maruz kalmaktadır. Aman siz siz olun Planladığınız tüm tur, gezi, transfer, bilet alımı ve benzeri taleplerinizde kiminle çalıştığınıza ve kişi veya kurumun Seyahat Acentası olup olmadığını sorgulayın. Çünkü cezalardan satıcı tek başına sorumlu olmayıp, İlk sorumlu olan siz değerli misafirlerimizin olduğunu hatırlatırız. Organizasyonu gerçekleştiren kişi veya kurumun Türsab Yetkili Seyahat Acentası Olup olmadığını sorguladığında; Turizm Bakanlığı tarafından verilen Seyahat Acentası İşletme Belgesi sunmayan kişilerle çalışmanın size büyük sorumluluklar getirdiğini belirtmek isteriz.

Ayrıca kaçak acentacılık faaliyeti gösteren bu kişi veya kurumlar gerekli merciler tarafından denetim yapılamaması sebebiyle sizlere mağduriyet yaşatabilir, Bu mağduriyet maddi anlamda olabileceği gibi daha önce örneklerini üzücü şekilde gördüğümüz denetimsiz araç kazalarında can kayıplarına kadar sebep olmaktadır.

SEYAHAT ACENTASI NEDİR?

Seyahat acentaları, kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşlardır.

SEYAHAT ACENTASI BELGESİ NEDİR?

Seyahat acentası belgesi, seyahat acentası faaliyeti gösterilebilmesi için ticari kuruluşlara Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen belgedir.

SEYAHAT ACENTALARINDA GRUPLANDIRMA

Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplanırlar:

A Grubu Seyahat Acentaları:
Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini ifa ederler.

B Grubu Seyahat Acentaları:
Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.

C Grubu Seyahat Acentaları:
Yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler.

Ayrıca, B ve C grubu seyahat acentaları, kendilerine A grubu seyahat acentalarınca verilen hizmeti yerine getirir ve bu acentaların ürünlerini tanıtır, pazarlar veya satar.

A grubu seyahat acentasının, B veya C grubu seyahat acentasına gerçekleştirmeleri için vereceği görevin bir yazı ya da sözleşme ile belgelenmesi gerekir. Bu görev, A grubu seyahat acentası hizmetine giren bir paket tur veya turun tamamının B veya C grubu seyahat acentasınca düzenlenmesi şeklinde olamaz.

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Paket tur sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu, önceden düzenlenmiş yazılı sözleşmelerdir. 

ZORUNLU SİGORTA NEDİR?

Seyahat acentaları, Türkiye’de satılan paket turlarda:

a) Düzenledikleri paket tur kapsamında; müşteriye taahhüt ettikleri hizmetlerin acentanın iflası da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanabilecek sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadır. Bu durumda sigortacının sorumluluğu en az paket tur bedeli kadar olmalıdır. Müşteri, sigorta kapsamındaki zararını doğrudan doğruya sigorta şirketinden talep edebilir.

Seyahat acentaları ve sigorta şirketleri, sigorta sözleşmelerini yaptıkları andan itibaren beş iş günü içerisinde sözleşmenin bir örneğini Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler. Sözleşmenin süresinden önce sona ermesi halinde, bu durum aynı süre içerisinde seyahat acentaları ve sigorta şirketleri tarafından Bakanlığa bildirilir.

İlgili branşta ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinin paket tur sigortası yapmaları zorunludur. Hazine Müsteşarlığı gerekli durumlarda sigorta primlerini belirlemeye yetkilidir.

b) Paket tur sözleşmesi düzenlenirken, müşteriye;

1- Müşterinin kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını,

2- Her türlü kazadan doğan zararını ve tedavi masraflarını, poliçe limiti  kadar karşılayacak şekilde sigorta ettirilebileceğini bildirmekle yükümlüdürler.